12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, Πλησίον Αερογέφυρας Θέρμης | 2310 383256 - 2310 383873|info@heatmax.gr
Loading...
Τα Νέα μας2019-01-31T01:44:54+00:00

Επιλέξτε το άρθρο που επιθυμείτε να αναγνώσετε

Η επόμενη φάση της οδηγίας της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα (ERP)

Η επόμενη φάση της οδηγίας της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα (ERP)

«Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, θα τεθεί σε εφαρμογή η επόμενη φάση της οδηγίας της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα (ERP).»

Περισσότερα…